RENDEZVÉNYKÖZPONT

1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-98.

kereslink

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Szolgáltató:

Help2StartUp Kft.
1035 Budapest, Róbert Károly krt. 
Telefon: 00-1-258-89-89-89
Telefax: 00-1-258-90-90-90
E-mail: webmester@help2startup.com 
Cégjegyzékszám: 01-09-178113

 

Felhasználási feltételek

1. Felhasználási feltételek hatálya

A jelen, Help2StartUp Kft. által fenntartott magyar, angol, valamint további idegen nyelvű Honlapok (Help2StartUp, DiákstartUp, ArtUp, Help2StartUpCenterHonlap) az Ön, mint "Felhasználó" által történő bármilyen használata a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik.

A Help2StartUp Honlapok felhasználásával/felkeresésével Ön korlátozások és/vagy módosítások nélkül elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben nem kívánja teljes körűen elfogadni a felhasználási feltételeinket, ez esetben kérjük, hogy ne használja ezeket a honlapokat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben Honlapjainkról elnavigál más honlapra, azon honlapok felhasználására az ott közzétett, az adott honlapra irányadó felhasználási feltételek vonatkoznak, valamint az ott feltüntetett jogszabályok és joghatóság lesznek irányadóak.

2. A Help2StartUp Honlap tartalmához fűződő jogok

A Help2StartUp Honlapok teljes tartalma - minden szöveg és képi ábrázolás ("Tartalom") - a Help2StartUp Kft. vagy harmadik személyek (szellemi) tulajdonát képezi; amelyre minden jogot fenntartunk, amennyiben nincs ezzel kifejezetten ellentétes megjegyzés feltüntetve.

Ezen felül minden olyan Tartalom, amely (kereskedelmi) márkát, logót vagy egyéb jelölőt ábrázol, a Help2StartUp Kft. vagy harmadik személyek bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegye.

Tilos a Tartalom bármilyen jellegű felhasználása kivéve, ha arra a jelen feltételek szerint kerül sor, vagy az az arra jogosult írásbeli felhatalmazása alapján megengedett (részletesen lsd. 3. pont).

A Help2StartUp Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy minden rendelkezésre álló jogi (akár büntetőjogi) eszközt és lehetőséget igénybe fog venni annak érdekében, hogy megvédje szellemi tulajdonát az illetéktelen felhasználástól.

3. A Help2StartUp Honlapok használata

A Help2StartUp Kft. a Honlapok használatát a következő feltételek szerint engedélyezi:

 

a. Csak a megjelölt Tartalmak magáncélra történő letöltése engedélyezett, amennyiben azokon teljes körűen megőrzésre kerül minden szerzői jogi és egyéb, a jogtulajdonosra vagy jogosultra vonatkozó megjegyzés;


b. A tartalom letöltése, átadása, leképezése, újrafelhasználása, publikálása, szerkesztése továbbítása, módosítása és másolása (függetlenül az előző bekezdéstől) vagy értékesítése, valamint bármilyen további hasznosítása kizárólag a Help2StartUp írásbeli jóváhagyásával megengedett;


c. Tilos a Honlapok felhasználása sértő, fenyegető, megtévesztő, valótlan, pornográf, diszkriminatív, közerkölcsöt sértő vagy egyéb olyan, mások tisztességének, hírnevének, becsületének vagy testi vagy szellemi integritásának megsértésére vagy csökkentésére alkalmas anyagok elhelyezésére vagy átadására, mint harmadik személyek felszólítása a büntető törvénykönyvbe vagy más jogszabályokba ütköző magatartásra. A Help2StartUp együttműködik a hatósággal a fenti tilalmat megsértő személyek azonosságának megállapítása érdekében;


d. Tilos a Honlapok bármilyen jellegű reklámcélra történő felhasználása, a Felhasználó nem terjeszthet kéretlen e-maileket (ún. "spam"-et) vagy vírusokra, hibákra vagy hasonló anyagokra vonatkozó valótlan figyelmeztetéseket, és a Felhasználó nem ösztönözhet vagy szólíthat fel bármely szerencsejátékban, lánc e-mailben, piramisjátékban vagy hasonló tevékenységben való részvételre.

4. Adatvédelem

Az e-mailben vagy a Honlapok használata során megadott személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám, stb.) a Help2StartUp Kft. Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

5. Felelősségvállalás

A Honlapok tartalma bármikor módosulhat, és azt a mindenkor megtekinthető formában és kialakítás szerint, minden garancia vagy bármilyen jellegű ígéret, ajánlat nélkül (különösen, azonban nem kizárólagosan valamilyen adott felhasználhatóságra vagy hasznosíthatóságra vagy harmadik személyek jogaitól való mentességre vonatkozó ígéret, ajánlat nélkül) tesszük közzé. A Help2StartUp Kft. különösen nem vállal felelősséget a fórumok, blogok, viták, üzenetek, átvitelek vagy hasonlók tartalmáért.

Nem vállalunk felelősséget, hogy a Honlapokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hiba nélküli lesz; vagy, hogy a Honlapokon található információ teljes, pontos vagy időszerű.

Felelősséget vállalunk azért, hogy a Honlapok biztonságosak lesznek; hogy a Honlapok vagy a szerver, ami hozzáférhetővé teszi vírusmentes lesz;

A Honlapok használata saját kockázatra, a látogató felelősségére történik.

A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben Ön vállalja, hogy a Help2StartUp Kft-t, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, szerződött partnereit, engedélyeseit, szolgáltatóit, kártalanítja bármely veszteség, felelősség, kiadás, kár és költség esetén, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek a Honlapok Ön általi használata és bármely a jelen Felhasználási Feltételek megsértése miatt vagy annak eredményeként merültek fel. Amennyiben Ön a Help2StartUp Honlap meghibásodását okozza, Ön vállalja a felelősséget minden veszteségért, kötelezettségért, kiadásért, kárért és költségért, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek ezen meghibásodásból vagy annak eredményeként merülnek fel.

A Help2StartUp Kft. bármikor jogosult megtagadni a Honlaphoz való hozzáférést, különösen, ha a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat megszegi.

6. Hivatkozások

A Honlapok tartalmazhatnak harmadik személyek honlapjaira mutató hivatkozásokat. A Help2StartUp Kft. ellenőrzési és befolyásolási lehetőségek híján nem tudja ellenőrizni ezen honlapok tartalmát, ezért nem felel azért és a honlap biztonságáért vagy az üzemeltető működéséért. A Help2StartUp Kft. kizárja felelősségét, azon linkekért, amelyen a hivatkozott honlapok vagy tartalmuk:

  • harmadik személyek szellemi tulajdonjogait megsértik;
  •  valótlan, nem teljes körű vagy félrevezető információkat tartalmaznak;
  •  nem alkalmasak valamilyen meghatározott használatra vagy felhasználásra;
  • nem megfelelően biztonságosak;
  •  vírusokat vagy más káros programokat vagy tartalmakat tartalmaznak; 
  • sértő vagy rosszindulatú tartalmat tartalmaznak.

7. A Felhasználási Feltételek módosítása

A Help2StartUp Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, értesítés nélkül, a jelen dokumentum frissítésével módosítsa. Önre a mindenkori, aktuálisan módosított változat érvényes, ezért kérjük, rendszeresen keresse fel ezt az oldalt az aktuális feltételek megismerése céljából.

8. Alkalmazandó jog, bírói illetékesség

A jelen Felhasználási Feltételekkel, valamint a Help2StartUp Honlapok Ön általi használatával kapcsolatos minden jogvita esetén a magyar jog irányadó, és a magyar bíróság illetékes.